News

Necessary clarification / Необходимо разяснение

2015-07-17

It is important to make a statement concerning the videos and photos, which you see at this point of project implementation in the respective sections of the web-site. The shared visual materials do not represent a ready product, a performance or a final result from the work with the children. They simply demonstrate work in progress, having fun together via theatrical exercises, becoming more aware of self and surroundings. They are a proof how devoted the children and tutors are to what VISION wants to achieve.


Важно е да се направи изявление относно видео и фото материалите, които виждате публикувани на този етап от изпълнението на проекта в съответните раздели на сайта. Споделеното там не представя готов продукт, представление или краен резултат от работата с децата. То единствено има за цел да покаже работа в развитие, удоволствие от изпълнение на театрални упражнения, опознаване на възможностите на Аз-а и заобикалящата среда. То е доказателство за отдадеността на деца и обучители към целите на VISION.

<< Back