V.I.S.I.ON :
Visual Impairment Social Inclusion ON

V.I.S.I.ON е консорциум обединяващ партньорски организации от България, Италия, Люксембург, Великобритания и Белгия в съвместно усилие – да се учат и да създават като една европейска общност. Работейки съвместно, нашият консорциум разработва програма за обучение посредством театрални техники, целяща развиване на физическата и вербална увереност, създаване на аспирации и насърчаване на индивидуалните умения на младежите с увредено зрение. V.I.S.I.ON създава учебен метод за “себеосъзнаване и възприемане на заобикалящата среда” от страна на деца с нарушено зрение посредством театрални техники и използване на взаимодействието между сцена, музика, звуци и контакт.
V.I.S.I.ON е проект, подкрепен от Европейската Комисия в рамките на програма Erasmus+, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”. Договор номер: 2014-1-BG01-KA201-001555

Видео за представяне на проекта на английски език

За повече информация описание на проекта

Последни събития >>
News >>
 • Final project meeting in Veliko Tarnovo
  posted on 2016-08-17
  The last official get-together of partners under VISION
 • VISION conference in Sofia
  posted on 2016-05-11
  Join us in the first VISION conference in Bulgaria
 • VISION with a European outreach
  posted on 2016-03-01
  EBU has published an article on its web-site & bulletin
 • VISION with an award by the Bulgarian National Agency
  posted on 2015-12-02
  “Visual Impairment Social Inclusion ON” has been highly evaluated by the NA and is about to receive a quality mark
 • VISION disseminated
  posted on 2015-11-18
  Before the partners in "LEAF" Erasmus+ project