Добри практики

С цел да съберем колкото е възможно повече емпирични доказателства относно връзката между увреденото зрение и театъра, стартирахме с преглед на съществуващия опит във всяка партньорска организация и продължихме със събиране на емпирични доказателства за значението на театралното изкуство за целите на развиването на самоосъзнатост и самопознание сред хората с нарушено зрение. Резултатът от работата са националните доклади и транснационалния доклад, публикувани в секция ДОКЛАДИ, както и добрите практики, които можете да откриете и свалите по-долу.

Download case study “Unseen theatre” : pdf - doc

Download case study “Prof. Tsonka Velikova’s experience” : pdf - doc

Download case study “Art-social children’s center” : pdf - docx

Download case study "KinderKulturKarawane" : pdf - docx

Download case study "Theater workshops in Palermo" : pdf - docx

Download case study "Project Maggie’s Club Theatre Workshops": pdf - docx