Други резултати

V.I. Training slides

Inspiration pack:

EN version pdf - word

BG version pdf - word

IT version pdf - word

Брошури за проекта:

Стандартен формат в pdf: BG, EN, IT, FR– налични и в печатна форма. Формат с уголемен шрифт в pdf: BG, EN, IT, FR – налични и в печатна форма.

Брайлови версии на брошурите с пълно съдържание на всички езици са налични в печатна форма. Моля, изискайте вашия екземпляр!

Плакати за проекта:

Стандартен формат в pdf: BG, EN, IT, FR – налични и в печатна форма.

Брайлови версии с пълно съдържание на всички езици, които ще се използват като притурки към стандарните постери, са налични в печатна форма. Моля, изискайте вашия екземпляр!

Обратна връзка от експерти в театралната сфера от партньорските страни.

Casimiro Alaimo, IT : pdf - docx

Stefania Vitale, IT : pdf - docx

Rosaria Sfragara, IT : pdf - docx

Tsveta Baliyska-Sokolova, BG : pdf - docx

Yavor Kostov, BG : pdf - docx

Sirma Konstantinova, BG : pdf - docx

Bernard Latham, UK : pdf - docx

Giovanni Pontillo, IT : pdf - docx

Katiuska Falbo, IT : pdf - docx

Dinos Aristidou, UK : pdf - docx

Claudio Ingoglia, BG : pdf - docx

Ina Dimitrova Gerginova, BG : pdf - docx

Konstantin Valentinov Kuchev, BG : pdf - docx

Alexander Milchev Evtimov, BG : pdf - docx

Maria Rosaria Falcone, LUX : pdf - docx

Tsvete Yaneva, BG : pdf - docx

Raffaele Gentile, LUX : pdf - docx

Violina Markova Vasileva-Aleksandrova, BG : pdf - docx