Срещи

Ще бъдат организирани пет еднодневни конференции в Палермо, София, Велико Търново, Люксембург и Кардиф на една и съща дата. Всеки партньор домакин ще отговаря за включването на представители на властите, асоциации на родители на деца с нарушено зрение, театри, културни организации, хора вземащи решения и прочие.

Първа среща по проекта в София, България

Sofia

На 19 и 20 декември 2014г.

в София, България бе проведена първата среща по проекта, в която се включиха представители на всички партньорски организации.

Тук можете да откриете протокол от срещата и информация за взетите решения.

Снимки от срещата са публикувани тук

Втора среща по проекта в Кардиф, Уелс

Cardiff

На 1-2 юли 2015г.

в Кардиф, Уелс се състоя втората партньорска среща, в която взеха участие представители на всички партньорски организации.

Тук можете да откриете протокол от срещата и допълнителни бележки от работата на 2ри юли.

Снимки от срещата са публикувани тук

Трета среща по проекта в Палермо, Италия

Palermo

В периода 9-15 ноември 2015г.

в Палермо, Италия се състоя третата партньорска среща, проведена синхронно с първата краткосрочна обучителна дейност, включваща участие на театралните експерти в съвместно тестване на подходи за развиване на вокална и физическа увереност сред младежите с нарушено зрение.

Експертите, посетили Палермо, имаха възможността, честта и удоволствието да работят с група италиански деца с нарушено зрение.

Тук можете да откриете протокол от срещата и краткосрочната обучителна дейност.

Снимки от срещата и дейностите са публикувани тук

Четвърта среща по проекта в Херефорд, Англия

Hereford

На 15-16 януари 2016г.

в Херефорд, Великобритания се състоя четвъртата партньорска среща, включваща представители на партньорските организации и имаща за основна цел работа по театралната обучителна програма, определяне и фиксиране на всички детайли относно предстоящата втора краткосрочна обучителна дейност в Палермо и наблюдение на работата на Динос Аристиду и неговите колеги от UCAN с местни младежи с нарушено зрение.

Тук можете да откриете протокол от срещата.

Снимки от срещата са публикувани тук

Пета среща по проекта в Палермо, Италия

Hereford

В рамките на периода 28 март - 1 април 2016г. в Палермо, Италия се състоя петата партньорска среща, в която взеха участие на всички партньорски организации и която имаше като главен фокус тестването и финализирането на театралната учебна програма, фиксирането на подробностите относно последната партньорска среща и наблюдаване на уъркшопите, които бяха реализирани в рамките на събитието C2 от театрални екипи от Италия, България и Великобритания с международни групи младежи с увредено зрение.

Тукможете да откриете протокола от партньорската среща.

Снимки от срещата са публикувани тук

Последна международна среща по проекта VISION – Велико Търново, България

Veliko Tarnovo picture

След двустранната среща с участници от България и Белгия (Inforef бяха представени от Sarah Malherbe), която се състоя в периода на провеждане на финална конференция в София на 10 юни тази година, партньорите проведоха тяхната последна транснационална среща по проекта в периода 1-5 август 2016г. във Велико Търново, България. Срещата имаше като фокус едно заключително споделяне на разработената театрална програма, нейното представяне пред заинтересованите лица от региона на Търново посредством публична конференция и демонстрационно представление на децата, както и обсъждане на административни въпроси, свързани с настъпващия заключителен доклад. Тук можете да откриете протокола от срещата. В допълнение към това ТУК можете да ориете всички национални доклади относно дейностите с целевите групи в партньорските региони, както и транснационалния доклад, който резюмира свършената работа.

Тук можете да откриете протокол от срещата.

Снимки от срещата са публикувани тук