Доклади

Интелектуален продукт 1

Първите разработени по проекта доклади са националните доклади, представящи опита на партньорите и емпирични доказателства (добри практики), демонстриращи потенциалната положителна връзката между увреденото зрение и театъра. Транснационалният доклад изтъква някои важни моменти от националните доклади и задълбочава анализа по темата, давайки допълнителни доказателства и примери.

Български национален доклад VISION на български : pdf - docx

Български национален доклад VISION на английски : pdf - docx

Британски национален доклад VISION на английски : pdf - docx

Италиански национален доклад VISION на английски: pdf - docx

Люксембургски национален доклад VISION на английски: pdf - docx

Транснационален доклад на английски : pdf - docx

Експертните усилия по проекта продължават със съвместната работа на група специалисти, разглеждащи въпросите на нарушеното зрение от различни гледни точки: психологическа, тифлопедагогическа и театрална. Продуктът от тази работа ще бъде под формата на доклад, анализиращ представените добри практики, както и други документи, които ще бъдат използвани като основа на водещите принципи на учебната програма VISION.

Интелектуален продукт 2

Експертните усилия по проекта продължават със съвместната работа на група специалисти, разглеждащи въпросите на нарушеното зрение от различни гледни точки: психологическа, тифлопедагогическа и театрална.

Продуктите от тази работа са доклад, анализиращ представените добри практики, както и други документи, които ще бъдат използвани като основа на водещите принципи на учебната програма VISION.

Доклад „ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТЕАТРАЛНИ ТЕХНИКИ ПРИ ХОРА С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ ОТ НАУЧНА ГЛЕДНА ТОЧКА” :pdf - docx

Версии на друг език: BG (pdf)- BG (doc), IT (pdf) - IT (doc), FR (pdf) - FR (doc)

Докладът е изготвен и на английски брайл. Моля, свържете се с координатора, за да заявите екземпляр.

Интелектуален продукт 3

Учебната програма е публикувана на страница "РЪКОВОДСТВА".

Тук можете да откриете докладите от регионалните уъркшопи с децата, както и транснационалния доклад във връзка с тази дейност.